Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Whisky Capital AB

Nordic Whisky Capital AB

Nordic Whisky Capital AB
S:t Eriksgatan 58
112 34 Stockholm

Hemsida:

nordicwhisky.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordic Whisky Capitals affärsidé är att investera i whiskyrelaterade företag, eller andra whiskyrelaterade tillgångar, i Sverige och övriga Norden eller med kopplingar till Norden.

Teckningsperiod:

2 april 2012 - 31 maj 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6,11 + 2,47 Mkr

Teckningskurs:

1,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 mars 2012

Värdering:

Pre-money 7,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5

Post:

Vid teckning utan företrädesrätt så tecknas aktier i poster om 5000 aktier.

Övrigt:

Företaget gör en företrädesemission på 6,11 Mkr, med en övertilldelningsoption på 2,47 Mkr.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 31 maj 2012.

Uppdaterat: 2012-05-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss