Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Rice AB

Nordic Rice AB

Nordic Rice AB
Skjulstagatan 10
632 29 Eskilstuna

Hemsida:

nordicrice.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nordic Rice importerar, förädlar och säljer ris.

Teckningsperiod:

27 september 2021 - 12 oktober 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10,6 Mkr

Teckningskurs:

7,20 kr

Likviddag:

19 oktober 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

53 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Varje 1 innehavd aktie ger 1 teckningsrätt. För att teckna 1 ny aktie krävs 5 teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss