Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Rice AB

Nordic Rice AB

Nordic Rice AB
Skjulstagatan 10
632 29 Eskilstuna

Hemsida:

nordicrice.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nordic Rice importerar, förädlar och säljer ris.

Teckningsperiod:

25 november 2020 - 9 december 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

30 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss