Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Propertysearch AB

Nordic Propertysearch AB

Nordic Propertysearch AB
Högbovägen 45
811 32 Sandviken

Hemsida:

/nordicpropertysearch.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nordic Propertysearch driver annonssajter för bostäder i olika nischer.

Teckningsperiod:

27 april 2022 - 17 maj 2022

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

25 Mkr + 7 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

60 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 800 aktier, därefter i poster om 300 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss