Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore AB
Verkstadsvägen 52
71436 Kopparberg

Hemsida:

www.nordicironore.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordic Iron Ore fokuserar på järnmalm i Sverige. Företagets huvudsakliga tillgångar är Blötberget och Håksberg nära Ludvika.

Teckningsperiod:

19 november 2019 - 9 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 november 2019

Värdering:

50 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) innehavda teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är på 20 Mkr och sedan kan bolaget använda en möjlig övertilldelning på 5 Mkr vid stort intresse.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 20,0 Mkr.

Teckningsförbindelserna från BTAB och LHAB kommer infrias delvis genom kvittning av ägarlån om nominellt totalt 7,0 Mkr.

Uppdaterat: 2019-11-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss