Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore AB
Verkstadsvägen 52
71436 Kopparberg

Hemsida:

www.nordicironore.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nordic Iron Ore fokuserar på järnmalm i Sverige. Företagets huvudsakliga tillgångar är Blötberget och Håksberg nära Ludvika.

Teckningsperiod:

30 januari 2017 - 14 februari 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

18,3 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 januari 2017

Värdering:

9,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls två teckningsrätter. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-02-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss