Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nickel Mountain Resources AB

Nickel Mountain Resources AB

Nickel Mountain Resources AB
Kungsgatan 44, 4 tr
111 35 Stockholm

Hemsida:

www.nickelmountain.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nickel Mountain Resources AB, med dotterbolaget Nickel Mountain AB, består i huvudsak av tre bearbetningskoncessioner avseende nickelprojektet Rönnbäcken i Storumans kommun med två undersökningstillstånd i omedelbart angränsande områden. Nickel Mountain Resources AB hette tidigare IGE Nordic AB.

Teckningsperiod:

22 januari 2018 - 9 februari 2018

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

22,9 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 januari 2018

Värdering:

68,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är hittills garanterad till SEK 18,3 miljoner (80%). Bolagets ambition är att Företrädesemissionen skall vara fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier.

Uppdaterat: 2018-01-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss