Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB
Hälsovägen 7, 8tr
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.nextcellpharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NextCell Pharma är Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Stamceller i navelsträngsblodet samlas in vid barnets födelse, analyseras, fryses ned och sparas för framtiden. NextCell Pharma AB hette tidigare Cellaviva AB

Teckningsperiod:

7 december 2020 - 21 december 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

150 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 december 2020

Värdering:

350 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:7. Aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. Sju (7) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 45 procent av teckningsåtaganden och till 55 procent av emissionsgarantier och är således fullt garanterad.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss