Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB
Hälsovägen 7, 8tr
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.nextcellpharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NextCell Pharma är Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Stamceller i navelsträngsblodet samlas in vid barnets födelse, analyseras, fryses ned och sparas för framtiden. NextCell Pharma AB hette tidigare Cellaviva AB

Teckningsperiod:

7 december 2020 - 21 december 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

150 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 december 2020

Värdering:

350 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:7. Aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. Sju (7) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 45 procent av teckningsåtaganden och till 55 procent av emissionsgarantier och är således fullt garanterad.

Uppdaterat: 2020-12-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss