Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB
Hälsovägen 7, 8tr
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.nextcellpharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NextCell Pharma är Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Stamceller i navelsträngsblodet samlas in vid barnets födelse, analyseras, fryses ned och sparas för framtiden. NextCell Pharma AB hette tidigare Cellaviva AB

Teckningsperiod:

5 juni 2020 - 22 juni 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

25,1 Mkr

Teckningskurs:

5,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 juni 2020

Värdering:

113 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:9. Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. Nio (9) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 33,64 procent av teckningsåtaganden och till 66,36 procent av emissionsgarantier och är således fullt garanterad.

Uppdaterat: 2020-06-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss