Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB
Hälsovägen 7, 8tr
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.nextcellpharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

NextCell Pharma är Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Stamceller i navelsträngsblodet samlas in vid barnets födelse, analyseras, fryses ned och sparas för framtiden. NextCell Pharma AB hette tidigare Cellaviva AB

Teckningsperiod:

2 maj 2016 - 23 maj 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10,7 Mkr

Teckningskurs:

156,20 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

27,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

100 units.

Övrigt:

1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption.

En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie för 156,20 SEK under perioden 5 december - 19 december 2016.

Uppdatering: Bolaget drog tillbaka denna nyemission pga lågt investerarintresse.

Uppdaterat: 2016-06-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss