Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nexam Holding AB

Nexam Holding AB

Nexam Holding AB
Medicon Village (Scheelevägen 2)
223 81 Lund

Hemsida:

www.nexam.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nexam gör tillsatser som förvandlar billiga vardagsplaster, sådana som sitter i bildetaljer och hushållsartiklar, till material som är mycket starkare och temperaturtåligare. Nexam Holding AB hette tidigare Odlavso AB.

Teckningsperiod:

16 mars 2020 - 30 mars 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

61,89 Mkr

Teckningskurs:

22 kr per unit / 5,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 mars 2020

Värdering:

371,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tjugofyra (24) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption serie TO 1 och en (1) teckningsoption serie TO 2.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 6,50 SEK under perioden 6 - 17 september 2021. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet från teckningsoptionerna serie TO 1 högst kan uppgå till cirka 18 MSEK. Varje teckningsoption serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 8,50 SEK under perioden 5 - 16 september 2022. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet från teckningsoptionerna serie TO 2 högst kan uppgå till cirka 24 MSEK.

Uppdaterat: 2020-03-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss