Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NeuroVive Pharmaceutical AB

NeuroVive Pharmaceutical AB

NeuroVive Pharmaceutical AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.neurovive.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare. Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning för klinisk och preklinisk utveckling och utvärdering av nya bärarmedium, administrationsvägar och screening av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande egenskaper. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning.

Teckningsperiod:

11 augusti 2008 - 3 september 2008

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

7,60 kr

Likviddag:

11 september 2008

Avstämningsdag:

Värdering:

89,8 Mkr pre-money och 104,8 Mkr post money.

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

500 aktier

Övrigt:

Företaget noteras på Aktietorget efter emissionen.

Uppdaterat: 2008-08-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss