Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NeuroVive Pharmaceutical AB

NeuroVive Pharmaceutical AB

NeuroVive Pharmaceutical AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.neurovive.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare. Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning för klinisk och preklinisk utveckling och utvärdering av nya bärarmedium, administrationsvägar och screening av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande egenskaper. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning.

Teckningsperiod:

15 juni 2020 - 15 juni 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

Marknadspris

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Hadean Capital I AS och HVentures Capital I AB, fonder som förvaltas av Hadean Ventures.

Post:

Övrigt:

Villkoren för denna emission är något flummiga. I slutet av april berättar man om emissionen som ska ske den 15 juni. Priset per aktie ska sättas utifrån det volymviktade genomsnittspriset under perioden 1 juni till 12 juni 2020, inom intervallet 0,70-0,75 kr. Men om det volymviktade genomsnittspriset är lägre än 0,70 kr så behöver teckning inte göras, utan då kan bolag och investerare omförhandla strukturen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss