Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NeuroVive Pharmaceutical AB

NeuroVive Pharmaceutical AB

NeuroVive Pharmaceutical AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.neurovive.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare. Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning för klinisk och preklinisk utveckling och utvärdering av nya bärarmedium, administrationsvägar och screening av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande egenskaper. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning.

Teckningsperiod:

23 januari 2019 - 6 februari 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

123,8 Mkr

Teckningskurs:

1,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 januari 2019

Värdering:

123,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad upp till ett belopp om cirka 99,0 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen, genom teckningsåtagande från befintliga aktieägare samt avtal om emissionsgaranti från externa investerare.

Uppdaterat: 2019-01-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss