Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NeuroVive Pharmaceutical AB

NeuroVive Pharmaceutical AB

NeuroVive Pharmaceutical AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.neurovive.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare. Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning för klinisk och preklinisk utveckling och utvärdering av nya bärarmedium, administrationsvägar och screening av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande egenskaper. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning.

Teckningsperiod:

10 april 2018 - 24 april 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

78,5 Mkr

Teckningskurs:

8 kr per unit / 2 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 april 2018

Värdering:

104,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. Företrädesemissionen berättigar en (1) befintlig aktie i Bolaget till tre (3) uniträtter. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie 2018:1.

Post:

Övrigt:

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 37,3 MSEK före emissionskostnader.

1 teckingsoptioner (TO 5) berättigar innehavaraen till teckning av 1 aktie till 3,80 kr, under perioden 1-30 november 2

Uppdaterat: 2018-04-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss