Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Netmore Group AB

Netmore Group AB

Netmore Group AB
Strandbergsgatan 61 3tr
112 51 Stockholm

Hemsida:

netmore.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Netmore är en mobiloperatör som når hela Sverige och genom eget mobilnät ger sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris. Netmore Group AB hette tidigare North net connect AB.

Teckningsperiod:

14 oktober 2019 - 29 oktober 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

37,5 Mkr + 1,5 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 oktober 2019

Värdering:

21,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 12:7.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är via dels teckningsåtaganden uppgående till 6,4 MSEK och dels via ett garantikonsortium uppgående till ca 24,5 MSEK garanterad till ca 30,9 MSEK.

Vid stort intresse kan bolaget använda en övertilldelningsoption på 1,5 Mkr.

Uppdaterat: 2019-10-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss