Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Netmore Group AB

Netmore Group AB

Netmore Group AB
Strandbergsgatan 61 3tr
112 51 Stockholm

Hemsida:

netmore.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Netmore är en mobiloperatör som når hela Sverige och genom eget mobilnät ger sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris. Netmore Group AB hette tidigare North net connect AB.

Teckningsperiod:

6 augusti 2018 - 6 augusti 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1,8 Mkr

Teckningskurs:

1,05 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

18,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till huvudägaren Advanced Research AB.

Post:

Övrigt:

En unit består av 1 B-aktie och 1 teckningsoption av serie TO2. Emissionsvillkoren är samma som för emissionen per 2018-05-24 (beslutsdatum).

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss