Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Netmore Group AB

Netmore Group AB

Netmore Group AB
Strandbergsgatan 61 3tr
112 51 Stockholm

Hemsida:

netmore.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Netmore är en mobiloperatör som når hela Sverige och genom eget mobilnät ger sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris. Netmore Group AB hette tidigare North net connect AB.

Teckningsperiod:

8 november 2017 - 8 november 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

7,1 Mkr

Teckningskurs:

3,45 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till LMK Forward AB och tio andra investerare.

Post:

Övrigt:

Varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningsoptionerna, som biläggs utan vederlag, har motsvarande villkor som de listade optionerna av serie TO1 B (två teckningsoptioner ger rätt att teckna ytterligare en B- aktie under utnyttjandeperioden 1 – 31 december 2018 för 11 kr per aktie).

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss