Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Neonode Inc

Neonode Inc

Neonode Inc
Storgatan 23C
115 44 Stockholm

Hemsida:

www.neonode.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Neonode utvecklar och säljer moduler för touch-funktion till en bred skara områden.

Teckningsperiod:

20 december 2018 - 1 januari 2019

Lista:

Nasdaq

Emissionsbelopp:

4,7 MUSD

Teckningskurs:

1,60 USD

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss