Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Neola Medical AB

Neola Medical AB

Neola Medical AB
Maskinvägen 1
227 30 Lund

Hemsida:

/www.neolamedical.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Neola Medical utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Neola Medical AB hette tidigare GPX Medical AB.

Teckningsperiod:

7 september 2020 - 21 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,5 Mkr + 3,4 Mkr

Teckningskurs:

6,40 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

44,86 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare.

Post:

Minimum 820 units.

Övrigt:

GPX Medical noteras på First North den 2 oktober 2020.

Vid stort intresse kan erbjudandet på 22,5 Mkr utökas med 3,4 Mkr.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

GPX Medical har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 18 MSEK.

En (1) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 8,32 SEK under perioden från och med 4 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021.

Uppdaterat: 2020-09-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss