Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nanologica AB

Nanologica AB

Nanologica AB
Drottning Kristinas väg 61
114 28 Stockholm

Hemsida:

www.nanologica.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nanologica är ett högteknologiskt materialutvecklingsbolag som specialiserar sig på innovativa nanoporösa kiseldioxidpartiklar för användning inom läkemedelsadministrering och rening.

Teckningsperiod:

18 april 2018 - 2 maj 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

55,4 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 april 2018

Värdering:

18,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser från tre av Bolaget större ägare om 21,0 Mkr, motsvarande 37,9 procent av nyemissionen. Teckningsförbindelser har lämnats av Flerie Invest om 14,4 Mkr (26,0 procent), Vega Bianca AB, ett bolag ägt av Nanologicas VD Andreas Bhagwani, om 5,1 Mkr (9,1 procent) samt av Mikael Lönn om 1,5 Mkr (2,8 procent).

Bolaget upptog i juni 2017 ett lån om 5,0 Mkr från Flerie Invest och 1,0 Mkr från Mikael Lönn. Återbetalning av lånen avses ske genom att Flerie Invest och Mikael Lönn tecknar delar av sina respektive andelar i emissionen genom kvittning av utestående lån.

Därutöver har ett antal externa investerare förbundit sig att teckna aktier till ett belopp om upp till sammanlagt 27,0 Mkr, motsvarande omkring 49 procent av nyemissionen. Sammantaget uppgår därmed teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 48,0 Mkr, vilket motsvarar omkring 87 procent av nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss