Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nanologica AB

Nanologica AB

Nanologica AB
Drottning Kristinas väg 61
114 28 Stockholm

Hemsida:

www.nanologica.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nanologica är ett högteknologiskt materialutvecklingsbolag som specialiserar sig på innovativa nanoporösa kiseldioxidpartiklar för användning inom läkemedelsadministrering och rening.

Teckningsperiod:

8 september 2015 - 24 september 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22 Mkr + 8 Mkr

Teckningskurs:

20,50 kr

Likviddag:

2 oktober 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

38,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, dock minimum 400 aktier.

Övrigt:

Nanologica noteras på Aktietorget den 30 oktober 2015.

Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

I händelse av stort intresse förbehåller sig styrelsen möjlighet att fatta beslut om en övertilldelning av aktier på ytterligare högst ca 8,0 MSEK.

Uppdaterat: 2015-09-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss