Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nanologica AB

Nanologica AB

Nanologica AB
Drottning Kristinas väg 61
114 28 Stockholm

Hemsida:

www.nanologica.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nanologica är ett högteknologiskt materialutvecklingsbolag som specialiserar sig på innovativa nanoporösa kiseldioxidpartiklar för användning inom läkemedelsadministrering och rening.

Teckningsperiod:

7 juni 2013 - 20 juni 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,5 Mkr + 2,5 Mkr

Teckningskurs:

66 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 80 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Styrelsen har för avsikt att notera bolaget senast 2015, men det mest troliga är en struktur- eller licensaffär inom läkemedelsområdet under perioden 2015-2017.

Uppdaterat: 2015-03-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss