Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i myFC Holding AB

myFC Holding AB

myFC Holding AB
Saltmätargatan 8 A
113 59 Stockholm

Hemsida:

www.myfcpower.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

myFC utvecklar bränsleceller. myFC Holding AB hette tidigare Civokojd AB.

Teckningsperiod:

16 oktober 2019 - 16 oktober 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,11 Mkr

Teckningskurs:

0,45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

49,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till H119 Ltd, ett nyregistrerat bolag som kontrolleras av Helvetican International.

Post:

Övrigt:

"I samband med extra bolagsstämmans beslut om den riktade emissionen kommer Helvetican International Ltd att nominera två nya styrelseledamöter till styrelsen för myFC Holding."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss