Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i myFC Holding AB

myFC Holding AB

myFC Holding AB
Saltmätargatan 8 A
113 59 Stockholm

Hemsida:

www.myfcpower.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

myFC utvecklar bränsleceller. myFC Holding AB hette tidigare Civokojd AB.

Teckningsperiod:

23 maj 2018 - 7 juni 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

75 Mkr + 25 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 maj 2018

Värdering:

112,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier.

Post:

Övrigt:

Förutom en företrädesemission på 75 Mkr så kan företaget även använda en övertilldelningsoption på 25 Mkr.

Nyemissionen är säkerställd genom garantiförbindelser till ett belopp av 50 miljoner kronor.

Uppdaterat: 2018-05-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss