Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i myFC Holding AB

myFC Holding AB

myFC Holding AB
Saltmätargatan 8 A
113 59 Stockholm

Hemsida:

www.myfcpower.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

myFC utvecklar bränsleceller. myFC Holding AB hette tidigare Civokojd AB.

Teckningsperiod:

9 juni 2017 - 9 juni 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

32,3 Mkr

Teckningskurs:

13,39 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Handelsbanken Fonder (Hållbar Energi och Microcap Sverige) samt styrelse, ledning och medarbetare-

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss