Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i myFC Holding AB

myFC Holding AB

myFC Holding AB
Saltmätargatan 8 A
113 59 Stockholm

Hemsida:

www.myfcpower.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

myFC utvecklar bränsleceller. myFC Holding AB hette tidigare Civokojd AB.

Teckningsperiod:

10 december 2014 - 10 december 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25,65 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till en grupp investerare som innehåller såväl gamla som nya aktieägare.

Post:

Övrigt:

Två teckningsoptioner erfordras för teckning av en aktie. Lösenkurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 4 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas löpande från registreringen till och med den 16 december 2016.

Befintliga aktieägare i myFC får en likadan vederlagsfri utdelad teckningsoption för varje aktie de äger. Avstämningsdag 17 december 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss