Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MultiDocker Cargo Handling AB

MultiDocker Cargo Handling AB

MultiDocker Cargo Handling AB
Saltängsgatan 15
602 22 Norrköping

Hemsida:

multidocker.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och lösningar för lasthantering i hamnar och lastterminaler.

Teckningsperiod:

9 januari 2020 - 9 januari 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

11,5 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

19,06 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Repsonova Energy AB, Gerhard Dal, Montana Sweden AB, Dividend Sweden AB, City Capital Parnters AB, Rosencrantz Performance AB, Pronator Invest AB, Myacom Invest AB, Grangärde Konsult och Innovation AB, BGL Management AB, och Formue Nord Markedsneutral A/S.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss