Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MultiDocker Cargo Handling AB

MultiDocker Cargo Handling AB

MultiDocker Cargo Handling AB
Saltängsgatan 15
602 22 Norrköping

Hemsida:

multidocker.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och lösningar för lasthantering i hamnar och lastterminaler.

Teckningsperiod:

27 april 2017 - 27 april 2017

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

14,7 Mkr

Teckningskurs:

1,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

122,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till "ett fåtal professionella investerare".

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss