Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MultiDocker Cargo Handling AB

MultiDocker Cargo Handling AB

MultiDocker Cargo Handling AB
Saltängsgatan 15
602 22 Norrköping

Hemsida:

multidocker.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och lösningar för lasthantering i hamnar och lastterminaler.

Teckningsperiod:

7 november 2016 - 30 november 2016

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

23 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

88,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 5000 aktier.

Övrigt:

Efter emissionen noteras Multidocker på NGM Nordic-MTF.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 5 Mkr användas.

Uppdaterat: 2016-11-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss