Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MSC Group AB

MSC Group AB

MSC Group AB
Kungsgatan 64
111 22 Stockholm

Hemsida:

www.msc.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Projektledning, Test och servicedesktjänster. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, transport samt offentlig sektor. MSC Group AB hette tidigare MSC Konsult AB.

Teckningsperiod:

13 november 2017 - 27 november 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

34 Mkr + ev 4 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 november 2017

Värdering:

102 Mkr pre-money, exkl optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

Det finns utestående teckningsoptioner, om dessa används innan emissionen kan ytterligare upp till 4 Mkr komma att ges ut i företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2017-11-08

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss