Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MQ Holding AB

MQ Holding AB

MQ Holding AB
Box 582
50315 Borås

Hemsida:

www.mq.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Modeklädkedjan MQ. MQ Holding AB hette tidigare CMQ Intressenter AB.

Teckningsperiod:

3 maj 2019 - 17 maj 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

175,8 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 april 2019

Värdering:

87,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Befintliga aktieägare i bolaget per avstämningsdagen erhåller två (2) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss