Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Moment Group AB

Moment Group AB

Moment Group AB
Västerhavsvägen 2
311 42 Falkenberg

Hemsida:

www.momentgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Moment Group är en aktörer inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för såväl privatpersoner som företagskunder. Moment Group AB hette tidigare 2E Group AB.

Teckningsperiod:

24 februari 2021 - 10 mars 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

20,11 Mkr

Teckningskurs:

0,133 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Gelba Management AB och de personer som per den 30 december 2020 är upptagna i skuldboken i bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 400 miljoner kronor med förfall den 29 mars 2021 noterad på Nasdaq Stockholm som på förhand anmält intresse att delta i den riktade nyemissionen av aktier i bolaget.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss