Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Moment Group AB

Moment Group AB

Moment Group AB
Västerhavsvägen 2
311 42 Falkenberg

Hemsida:

www.momentgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Moment Group är en aktörer inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för såväl privatpersoner som företagskunder. Moment Group AB hette tidigare 2E Group AB.

Teckningsperiod:

11 april 2020 - 11 april 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

8,1 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag.

Post:

Övrigt:

Denna emission meddelades den 11 april 2020 och måste först godkännas av bolagsstämman. Teckningen är säkerställd via en teckningsförbindelse.

Bolaget även ingått ett avtal med Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag samt med Engströms Trä i Brynje AB om ett lån om 12 miljoner kronor i syfte att finansiera bolagets löpande verksamhet (”Lånefaciliteten”). Lånefaciliteten har en årlig ränta om sex procent, en löptid om tolv månader och är säkerställd i form av aktiepant i bolagets dotterbolag, Conciliance AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss