Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Modus Therapeutics Holding AB

Modus Therapeutics Holding AB

Modus Therapeutics Holding AB
Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm

Hemsida:

www.modustx.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Modus Therapeutics utvecklar läkemedel, med fokus på behandling av sickle cell disease.

Teckningsperiod:

29 juni 2021 - 13 juli 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

33 Mkr

Teckningskurs:

6,40 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

70 Mkr pre-money

Villkor:

Varje unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO 1.

Post:

Minimum 1000 units.

Övrigt:

Modus Therapeutics noteras på First North den 22 juli 2021.

Modus har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 19 miljoner SEK, motsvarande cirka 57,6 procent av emissionslikviden.

Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs lägst 7,30 SEK till högst 8,80 SEK per aktie kontant, under perioden från och med den 19 maj till och med den 9 juni 2022. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First Norths officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner till högsta lösenkurs tillförs Bolaget cirka 45 miljoner SEK.

Uppdaterat: 2021-06-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss