Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MobiPlus AB

MobiPlus AB

MobiPlus AB
Stora åvägen 21
436 34 Askim

Hemsida:

www.mobiplus.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MobiPlus erbjuder en tjänst som låter företag att skicka information till sina kunder via SMS, epost och andra digitala kanaler. Erbjuder även marknadsföring via reklamskyltar och digitala skärmar.

Teckningsperiod:

26 februari 2020 - 12 mars 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,77 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr per unit / 0,40 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

2,38 Mkr pre-money (exkl den kvittningsemission som görs i samband med denna företrädesemission)

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Varje en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna (1) unit bestående av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption ger rätt att i november månad 2020 teckna ytterligare en aktie till ett pris som baseras på 70 procent av genomsnittligt vägd kurs på bolagets aktie under perioden 2-13 november 2020.

I samband med denna företrädesemission ska MobiPlus även göra en kvittningsemission på 2,4 Mkr till 40 öre per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss