Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mobilåtervinning i Sverige AB

Mobilåtervinning i Sverige AB

Mobilåtervinning i Sverige AB
Box 16416
103 27 Stockholm

Hemsida:

www.mobilatervinning.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Mobilåtervinning är verksamt inom handel med begagnade mobiltelefoner.

Teckningsperiod:

17 januari 2017 - 31 januari 2017

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

12,85 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 januari 2017

Värdering:

17,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. et antal aktier som de innehar på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt TR. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Obs, angivna datum är i skrivande stund bara en uppskattning. Bolaget har bara kommunicerat att emissionen ska ske under första kvartalet 2017.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning på totalt 11 MSEK per 28 december 2016.

Uppdatering: Faktiska datum för teckningsperioden har lagts till. Emissionen är nu även fullt garanterad.

Uppdaterat: 2017-01-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss