Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mobilåtervinning i Sverige AB

Mobilåtervinning i Sverige AB

Mobilåtervinning i Sverige AB
Box 16416
103 27 Stockholm

Hemsida:

www.mobilatervinning.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mobilåtervinning är verksamt inom handel med begagnade mobiltelefoner.

Teckningsperiod:

19 november 2015 - 19 november 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

8,25 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till tio investerare varav Richard Näsström samt Blue Bat Investments AB kommer att inneha mer än fem procent av kapital och röster.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss