Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Midsona AB

Midsona AB

Midsona AB
Dockplatsen 16
211 19 Malmö

Hemsida:

www.midsona.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien.

Teckningsperiod:

6 november 2019 - 20 november 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

612,9 Mkr

Teckningskurs:

33 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 november 2019

Värdering:

1 532,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. Aktieägare i Midsona, erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie A och en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid fem (5) teckningsrätter av serie A ger rätt till teckning av två (2) nya aktier av serie A och fem (5) teckningsrätter av serie B ger rätt till teckning av två (2) nya aktier av serie B. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Stena Adactum tecknar 27,9 % (sin andel) av emissionen. Därutöver har Andra AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder, Nordea Investment Funds och Peter Wahlberg (inkl. bolag), som tillsammans representerar cirka 24,3 procent av det totala antalet aktier och cirka 22,0 procent av rösterna i Midsona, meddelat sin avsikt att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman samt uttryckt avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar av aktierna i Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2019-11-05

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss