Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Micropos Medical AB

Micropos Medical AB

Micropos Medical AB
Holtermansg. 1 A
411 29 Göteborg

Hemsida:

www.micropos.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Micropos utvecklar framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer.

Teckningsperiod:

21 juni 2021 - 30 juni 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

Ca 25 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Obs, i skrivande stund är det bara sagt att företrädesemissionen ska vara på ca 25 Mkr och göras i slutet av juni, 21-30 juni-datumen är bara en uppskattning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss