Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MenuPay AB

MenuPay AB

MenuPay AB
Trekronergade 147 C, 2. sal
2500 Valby, Danmark

Hemsida:

menucard.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MenuPay är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda vid restaurangbesök i samband med t ex representation. MenuPay AB hette tidigare MenuCard AB.

Teckningsperiod:

11 maj 2018 - 11 maj 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,8 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Menucard tar även upp ett konvertibelt lån på 4,8 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss