Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Meltron AB

Meltron AB

Meltron AB
Linnégatan 89 C
115 23 Stockholm

Hemsida:

www.meltron.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Meltron designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning. Meltron AB hette tidigare A Uni-light LED AB.

Teckningsperiod:

28 september 2020 - 13 oktober 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 september 2020

Värdering:

40,03 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:8. De som på avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) befintlig aktie. Åtta (8) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om ca 1,6 MSEK från styrelse, ledning och befintliga aktieägare och därutöver garantiåtaganden om ca 23,4 MSEK från två konsortier av investerare, fördelat på en s.k. bottengaranti upp till cirka 82 procent av emissionen och en s.k. toppgaranti mellan cirka 82 procent upp till 100 procent av emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss