Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Meltron AB

Meltron AB

Meltron AB
Linnégatan 89 C
115 23 Stockholm

Hemsida:

www.meltron.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Meltron designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning. Meltron AB hette tidigare A Uni-light LED AB.

Teckningsperiod:

15 september 2017 - 3 oktober 2017

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

1,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 september 2017

Värdering:

6,88 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. Aktieägare erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Varje tvåtal (2) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-09-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss