Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Meltron AB

Meltron AB

Meltron AB
Linnégatan 89 C
115 23 Stockholm

Hemsida:

www.meltron.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Meltron designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning. Meltron AB hette tidigare A Uni-light LED AB.

Teckningsperiod:

2 juni 2016 - 13 juni 2016

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

13 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

7,90 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

16 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Övrigt:

Uni-light noteras på NGM Nordic-MTF i mitten av juli 2016.

Vid intresse kan övertilldelning på 3 Mkr användas.

En unit består av en aktie och två teckningsoptioner (TO1 resp. TO2).

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 1 september t.o.m den 31 september 2017 teckna ytterligare en ny aktie för 10,25 kronor/st. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar innehavaren att under perioden 1 mars t.o.m den 31 mars 2018 teckna ytterligare en ny aktie för 11,90 kronor/st.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss