Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB
Medicinareg. 8 A
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.medfielddiagnostics.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medfield har utvecklat ett instrument för att underlätta diagnostiken av stroke och därmed kunna sätta in rätt behandling på patienten betydligt snabbare än idag.

Teckningsperiod:

25 oktober 2018 - 25 oktober 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

4,0288 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Equinor Technology Ventures AS.

Post:

Övrigt:

Medfield avser även att genomföra en nyemission av aktier om ca 10 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen är densamma som i den riktade emissionen. Även företrädesemissionen kommer att vara villkorat av efterföljande godkännande på en extra bolagsstämma. Styrelsen kommer att offentliggöra villkoren för företrädesemissionen i samband med kallelse till extra bolagsstämma.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss