Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medclair Invest AB

Medclair Invest AB

Medclair Invest AB
Box 3113
103 62 Stockholm

Hemsida:

www.medclair.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medclair Invest är verksamma inom medtech. Medclair Invest AB hette tidigare Spintso International AB.

Teckningsperiod:

9 juli 2021 - 9 juli 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

16,8 Mkr

Teckningskurs:

2,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

181,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktas till ett fåtal investerare, däribland Mats Gabrielsson via bolag.

Post:

Övrigt:

Utöver emissionen av aktier emitteras 7 000 000 units till investerarna som i sin tur består av teckningsoptioner av två olika serier, totalt 14 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Medclair till en teckningskurs om 3,4 SEK per aktie for TO 1 och 4,0 SEK per aktie for TO 2. Nyttjandeperioderna for serie TO 1 är mellan den 3-15 oktober 2022 och för serie TO 2 mellan den 2-13 oktober 2023.

Styrelsen avser att besluta om en företrädesemission av units bestående av teckningsoptioner av två olika serier till aktieägarna i Medclair på samma villkor som i den riktade emissionen. Units i företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital. Företrädesemissionen kommer bestå av 20 623 014 units som i sin tur bestar av teckningsoptioner av två olika serier, totalt 41 246 029 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna som emitteras i företrädesemissionen kommer vara av samma serier som i den riktade unitemissionen.

Den riktade emissionen av aktier ger bolaget upp till 16,8 Mkr och den riktade unitemissionen och företrädesemission kan tillföra bolaget ytterligare cirka 204 Mkr vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av båda serierna och innan emissionskostnader.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss