Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medclair Invest AB

Medclair Invest AB

Medclair Invest AB
Box 3113
103 62 Stockholm

Hemsida:

www.medclair.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medclair Invest är verksamma inom medtech. Medclair Invest AB hette tidigare Spintso International AB.

Teckningsperiod:

23 mars 2021 - 23 mars 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

56,8 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av NoseOption AB.

Post:

Övrigt:

Medclair Invest köper NoseOption AB. Förvärvslikviden uppgår till ca 56,8 Mkr som betalas genom apportemission om 32 466 680 aktier till säljarna med teckningskurs om 1,75 kr. Genom förvärvet blir de tidigare aktieägarna i NoseOption ägare till ca 30 % av Medclair.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss