Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medclair Invest AB

Medclair Invest AB

Medclair Invest AB
Box 3113
103 62 Stockholm

Hemsida:

www.medclair.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medclair Invest är verksamma inom medtech. Medclair Invest AB hette tidigare Spintso International AB.

Teckningsperiod:

28 januari 2020 - 28 januari 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

0,9 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

3,29 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till City Capital Partners AB och Bo-Sell Fastigheter AB.

Post:

Övrigt:

Spintso skriver att dessa 900 000 kr räcker för att finansiera bolaget i 12 månader.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss