Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medclair Invest AB

Medclair Invest AB

Medclair Invest AB
Box 3113
103 62 Stockholm

Hemsida:

www.medclair.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Medclair Invest är verksamma inom medtech. Medclair Invest AB hette tidigare Spintso International AB.

Teckningsperiod:

26 augusti 2016 - 28 september 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,5 Mkr + 1,7 Mkr

Teckningskurs:

4,80 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

24,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företräde.

Post:

1 aktie, dock minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Spintso börjar handlas på Aktietorget den 31 oktober 2016.

Vid stort intresse för emissionen på 5,5 Mkr kan en övertilldelning på 1,7 Mkr användas.


Föreliggande nyemission omfattas till 60,0 procent av emissionsbeloppet av en i förväg ingången teckningsförbindelser från ägaren Anders Lagerberg, genom bolag. Denna teckningsförbindelse kommer endast att medföra tilldelning i det fall nyemissionen tecknas till mindre än 60 procent av övriga och nytillkommande aktieägare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss