Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Masify Capital AB

Masify Capital AB

Masify Capital AB
Floragatan 8
114 32 Stockholm

Hemsida:

www.masify.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Masify Capital ska bedriva investeringsverksamhet. Masify Capital AB hette tidigare MedClair International AB. MedClair International AB hette tidigare U.S. Energy Group AB. U.S. Energy Group AB hette tidigare Swede Resources AB.

Teckningsperiod:

19 maj 2008 - 9 juni 2008

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,1 Mkr, exklusive optioner

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

14 maj 2008

Värdering:

Villkor:

1 unit (1 B-aktie, 2 optioner) per 1 aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker under perioden den 19 maj - 3 juni 2008. Emissionen är säkerställd till 100% genom ett garantikonsortium under ledning av Günther&Wikberg Kapitalförvaltning AB samt via teckningsförbindelser från huvudägarna.

Uppdaterat: 2008-05-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss